اهدای عضو،اهدای زندگی

وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

اهدای عضو،اهدای زندگی

وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

سیزدهمین گردهمایی علمی انجمن پیوند اعضا ایران در روزهای 21 و 22 اردیبهشت ماه سال 1393 همزمان با سی و هشتمین کنگره جامعه جراحان ایران برگزار می‌گردد.
نظر به انجام سالیانه هزاران مورد پیوند عضو در ایران، شاهد افزایش روزافزون این بیماران در جامعه می‌باشیم و بیش از پیش ضرورت آگاهی پزشکان محترم شاغل در بخش‌های مختلف آموزشی و درمانی سراسر کشور به این مهم وجود دارد.
با توجه به اهمیت تبادل اطلاعات و تجارب بین دست‌اندرکاران این رشته مهم پزشکی در ایران و جهان، ضمن طرح مسائل علمی مختلف امر پیوند، فعال نمودن Registry پیوند یکی از اهداف مهم این سمینار خواهد بود.
۹۲/۱۲/۰۳ موافقین ۰ مخالفین ۰
سفیر زندگی