اهدای عضو،اهدای زندگی

وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

اهدای عضو،اهدای زندگی

وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

۲ مطلب با موضوع «تاریخچه پیوند اعضاء» ثبت شده است

Successful human allotransplants have a relatively long history of operative skills that were present long before the necessities for post-operative survival were discovered. Rejection and the side effects of preventing rejection (especially infection and nephropathy) were, are, and may always be the key problem.
Several apocryphal accounts of transplants exist well prior to the scientific understanding and advancements that would be necessary for them to have actually occurred. The Chinese physician Pien Chi'ao reportedly exchanged hearts between a man of strong spirit but weak will with one of a man of weak spirit but strong will in an attempt to achieve balance in each man. Roman Catholic accounts report the 3rd-century saints Damian and Cosmas as replacing the gangrenous leg of the Roman deacon Justinian with the leg of a recently deceased Ethiopian. Most accounts have the saints performing the transplant in the 4th century, many decades after their deaths; some accounts have them only instructing living surgeons who performed the procedure. 

سفیر زندگی
۱۷ مهر ۹۲ ، ۰۸:۱۲ موافقین ۰ مخالفین ۰

دکتر ایرج فاضل


گرچه درنوشته های بزرگان و شخصیت های برجسته پزشکی قدیم ایران از جمله حکیم ابن سینا و اسمعیل جرجانی  اشاراتی وجود دارد که میتواند بعنوان اولین برداشت مبهم از مسئله انتقال اعضاء باشد ولی پیوند اعضاء به مفهوم مدرن و کنونی آن یعنی جایگزینی یک عضو با عضو مشابه درطب ایران درسال 1314 با انجام پیوند قرنیه توسط استاد صاحب نام جراحی چشم و پایه گزار چشم پزشکی مدرن درایران شادروان دکتر شمس در بیمارستان ---- تهران انجام شد و با آموزش دستیاران  و جراحان چشم دراین بخش ادامه یافت و به دنبال آن و با کمی فاصله دکتر خدادوست استاد جراحی چشم دانشگاه شیراز بصورت فعال و چشم گیری اینکار را دنبال کرد و پیوند قرنیه که سخت مورد نیاز بسیاری از بیماران بود در اکثر بخش های جراحی چشم مملکت  قابل انجام وارائه شد. دراینجا لازم است به نقش ارزشمند  دکتر حمید سجادی استاد چشم دانشگاه شهید بهشتی دردوران پس از انقلاب نیز اشاره شود . درحال حاضر دربیش از صد مرکز درایران این عمل انجام می شود و شمار بیمارانی که پیوند قرنیه شده اند از پنجاه هزار نفر گذشته است . 

سفیر زندگی
۱۷ مهر ۹۲ ، ۰۸:۰۲ موافقین ۰ مخالفین ۰