اهدای عضو،اهدای زندگی

وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

اهدای عضو،اهدای زندگی

وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

رئیس واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی : دکتر کتایون نجفی زاده

معاون واحد فراهم آوری و مسئول اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: دکتر فریبا قربانی

معاون فرهنگی و مسئول هماهنگ کنندگان اهدای عضو: دکتر امید قبادی

مدیر واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و روانشناس: آمنه رستمی

مسئول دفتر واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: غزال باباخانی

مسئول سایت و کارت اهدای عضو : فریبا نوری اعتماد

حسابدار واحد پیوند: سکینه رستمی پورلویه

مددکار واحد پیوند و مسئول طرح یاوران سلامت: الهام فرخ نیا

مسئول هماهنگی پیوند ریه: دکتر شادی شفقی

 

مدیر پروژه طراحی سایت: دکتر مسعود شیعه مرتضی

Project Manager : Dr. Masoud Shiehmorteza

طراح و برنامه ریز سایت: دکتر محمدحسین جراحی

Web Designer : Dr. Mohammad hosein Jarahi

برنامه نویس سایت: مهندس میثم میرزازاده

Web Programmer : Meisam Mirzazadeh

برنامه نویس سایت: مهندس محمدعلی معین فر

Web Programmer: Mohammadali Moinfar

پشتیبان سایت: مهندس کاملیا نجفی زاده